Resalta je potpisala javno-privatno partnerstvo sa kaznionicom u Sremskoj Mitrovici, Srbija

Resalta je započela javno-privatno partnerstvo (PPP) na području energetske učinkovitosti sa kaznionicom u Sremskoj Mitrovici. Ugovor javno-privatnog partnerstva potpisali su Aleksandar Alimpić, direktor kaznionice, i Ankica Barbulov, direktorica tvrtke Resalta d.o.o., na dan 22. studenoga 2019.

Resalta
Ankica Barbulov, direktorica Resalta d.o.o., i Aleksandar Alimpić, direktor kaznionice Sremska Mitrovica

Kaznionica izgrađena je po nalogu austro-ugarskog cara Franja-Josipa u razdoblju od 1895. do 1899. Zatvor od tada neprekidno služi i pripada srpskom kaznenopravnom sustavu od kraja 1.svjetskog rata. Kapacitet ove ustanove, predviđene za 1.150 zatvorenika, broji u prosjeku 1.280 zatvorenika i 65 osoba zadržanih u istražnoj jedinici.

Projekt pokriva ugovornu dobavu toplinske energije kao i renoviranje postojećih sustava za proizvodnju iste kako bi kaznionici osigurao sigurniju i jeftiniju opskrbu toplinskom energijom potrebnom za grijanje i za  pripremanje tople vode. Kao privatni partner, Resalta je izgradila novu kotlovnicu na biomasu i pripadajuće spremište, a koje će se sastojat od bojlera na biomasu ukupnog kapaciteta 2 x 1.5 MW. Otpad, kao ezultat izrade euro paleta od strane kaznionice, koristit će se kao biomasa od drvenog iverja tako da će cijeli projekt biti samoodrživ što će smanjiti godišnje ispuštanje CO2 za 1.400 tona,  dok će financijska ušteda kod potrošnje topline za vrijeme trajanja ugovora iznosit  7%  na početku ugovora, da bi dostigla i 72% pri isteku  trajanja ugovora.

Kotlovnica će pokrivati potrošnju toplinskom energijom 25 zgrada kaznionice i grijat će toplu vodu potrebnu za 14 zgrada među kojima se nalaze i upraven zgrade kaznionice. Nova kotlovnica će javnom partneru osigurati ne samo stabilniju opskrbu energijom,  nego će zamijeniti skupu i  uskoro zabranjenu sirovu naftu kao ulaznu sirovinu obnovljivim izvorom energije (drveno iverje), te će time znatno smanjiti i emisije CO2.

Trajanje  ugovora iznosi 15 godina, a kroz cijelo to vrijeme, obaveza privatnog partnera je da sastavi kompletnu projektnu dokumentaciju, da pribavi sve potrebne dozvole u suradnji s javnim partnerom, da izradi i financira sva ponuđena rješenja energetske učinkovitosti, da pribavi dozvole za trajno korištenje, da dobavi potrebnu količinu goriva (biomasa), da se brini o održavanju novokoncipiranog sustava za proizvodnju topline, da osigura svu opremu te da vodi brigu o pravilnom rukovanju i  parametrima proizvodnje topline i da o tome obaviještava javnog partnera te da izvrši mjesečna mjerenja isporučene količine topline .

Javno-privatno partnerstvo omogućuje gradovima, općinama i državnim ustanovama poboljšanje svoje energetske učinkovitosti zaključivanjem partnerstva sa privatnim tvrtkama kroz provedbu raznoraznih rješenja. Privatni partner financira cjelokupan projekt dok javni partner vraća ulaganja iz uštede ostvarene za vrijeme trajanja ugovora, a za to vrijeme privatni partner pruža usluge upravljanja i održavanja. Kod ovakvog tipa projekta, javni partner ne troši sredstava, a ima trenutnu korist od ostvarenih ušteda..

Resalta je svoja prva javna-privatna partnerstva na području energetske učinkovitosti ostvarila u Srbiji, sa projektom za rasvjetu u Kruševcu i Petrovcu na Mlavi, i prva je uspostavila javno-privatno partnerstvo za isporuku topline četirima osnovnim školama u Pirotu te za projekt isporuke toplinske energije specijalnom bolnicom u Gornjoj Toponici. Resalta je također dio konzorcija koji je realizirao projekt energetske obnove za 49 zgrade u Ljubljani, najveći ovakav projekt u Južnoistočnoj Europi, i trenutno radi na drugom projektu energetske obnove zgrada, također u Ljubljani.

Ostanite u toku.

Prijavite se na novosti tvrke Resalta.

Uvjeti.

Pretplatom na naš newsletter pristajete primati e-mail poruke od Resalta d.o.o. Cilj našeg newslettera je informiranje posjetitelja Internet stranice, partnera, klijenata i opće javnosti o radu Resalte, njihovim novim projektima, razvoju događaja, predstojećim događajima te vijestima o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost slanja newslettera bit će najviše mjesečna, uz moguće iznimke za neplanirane ali važne vijesti. Zadržavamo isključivo pravo da izmijenimo ili prekinemo newsletter, u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Smatramo vašu privatnost ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti s newslettera u bilo kojem trenutku.