Tehnologije i rješenja

Zašto izabrati kompaniju Resalta?

Tehnološka neutralnost

Ne ovisimo o pojedinačnom dobavljaču opreme ili tehnologije, tako smo sigurni da našim klijentima uvijek nudimo najbolju dostupnu tehnologiju prilagođenu njihovim specifičnim potrebama.

Inovacije

Inovacija je od klučnog značaja za tvrtku Resalta. Naša rješenja su prilagođena svakom pojedinačnom projektu i koristimo najnovije tehnologije i sve resurse koji su nam na raspolaganju, kako bismo pružili najbolјa rješenja i premostili najveće izazove.

Neovisnost

Resalta ima snažnu podršku i višegodišnje iskustvo i stručnost, ali održavamo fleksibilan, odgovoran i agilan način razmišlјanja. Naša neovisnost nam omogućava brzinu i efikasnost kako bismo na najbolјi način zadovolјili potrebe svojih klijenata, u kratkom vremenskom roku i uz osiguranje prilagođenih rješenja.

Energetska efikasnost
Energetska efikasnost
Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije
Veliki projekti proizvodnje energije
Veliki projekti proizvodnje energije
Financiranje
Financiranje

Energetska efikasnost

Postoji mnogo načina kako možemo pomoći svojim klijentima postizanje veće energetske efikasnosti. To ovisi od njihovih energetskih potreba i potrošnje, njihovih prioriteta, njihove osnovne djelatnosti. U nastavku je popis nekih osnovnih mjera koje se mogu poduzeti u mnogim slučajevima. 

Energetsko savjetovanje

Provodimo energetske preglede kako bismo otkrili potencijal za energetske uštede. Ti pregledi nam služe kao osnova za donošenje kvalificiranih odluka o sljedećoj mjeri koja se može poduzeti kako bi se poboljšala energetska efikasnost. Za svaku mjeru utvrđujemo uštede u troškovima/energiji, visinu investicija, rok otplate, prioritet mjera i mogućnost pribavljanja odgovarajućih dozvola.

Upravljanje energijom

Uvođenje energetskog upravljanja radi kontrole i optimizacije potrošnje energije, predstavlja mjeru koja nam daje transparentan i jednostavan pregled svih energetskih i financijskih tokova u realnom vremenu. Automatizirano sakupljanje i procesuiranje podataka omogućuje poboljšanje pouzdanosti i kvalitete upravljanja energijom, što na kraju rezultira efikasnijom potrošnjom energije.

Mjere uštede toplinske i električne energije

U mnogim slučajevima, samo zamjenom zastarjele tehnološke opreme možemo postići uštede električne i toplinske energije do 50% ili više i smanjiti troškove održavanja.
Osim zamjene kotlova, hladnjaka i ostale opreme tehnologijom koja je energetski efikasnija, sljedeća rješenja pomažu u dodatnom smanjenju troškova:

  • Poboljšani sustavi mjerenja i obračuna
  • Kompenzacija jalove energije
  • Uvođenje nadzora i regulacije vršne električne snage
  • Energetski efikasnija rasvjeta koja odgovara uvjetima korištenja
  • Akumulacija toplinske i rashladne energije
  • Iskorištavanje otpadne toplinske energije
  • Termoizolacija zgrada
  • Zamjena prozora i vrata energetski efikasnijima
  • Automatska regulacija temperature u prostorijama, u skladu sa specifičnim potrebama

Reference

city of Ljubljana, Resalta

City of Ljubljana – Slovenia

Situation before the contract and client requirements The public tender for the energy retrofit of the City of Ljubljana included 49 buildings, among which were elementary schools, kindergartens, libraries, cultural institutions, healthcare centers, sports centers and administrative bui

Resalta Otrant

Hotel Otrant - Montenegro

Resalta installed an air/water heat pump for the heating of sanitary water. The heat pump capacity is 140 kW. The heated sanitary water is delivered to the main hotel building and the surrounding bungalows. 

Plantaže – Montenegro

Plantaže AD, the largest winery in the region and one of the most famous, had very high energy costs. 

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije predstavljaju bit onoga što radimo i glavni su element većine naših rješenja. Ovdje je pregled nekih obnovljivih izvora koji se najčešće koriste u projektima tvrtke Resalta.

Biomasa

Biomasa je obnovljiv, CO2 neutralan izvor energije koji osigurava samostalnu opskrbu energijom. Uzimajući u obzir troškove energije, prelaskom na korištenje biomase mogu se ostvariti značajne uštede u usporedbi s drugim oblicima grijanja a posebno je korisno za organizacije koje imaju konstantnu godišnju potrebu za grijanjem. 

Kotlovi na biomasu posebno su pogodni za industrijske objekte, domove umirovljenika , škole i dječje vrtiće, hotele i sportske objekte. Instalacijom takvog sistema lako možemo ostvariti financijske uštede i smanjiti negativan utjecaj na životnu sredinu.
 

Solarna energija

Solarni paneli koriste sunčevo zračenje pretvarajući ga u korisnu toplinsku energiju. Ona se skladišti u rezervoarima toplinske energije i dostupna je za grijanje vode u domaćinstvu ili zgradi.

Pored financijske koristi, solarna energija doprinosi smanjenju negativnog utjecaja ugljika i predstavlja obnovljivi izvor energije za opskrbu vaše zgrade.

Korištenje energije iz okoline upotrebom toplinskih pumpi

Instalacijom toplinskih pumpi za zagrijavanje zgrada i sanitarne tople vode u domaćinstvima omogućena je ušteda tamo gdje postoje različita rješenja, ovisno o vrsti energije. Toplinske pumpe mogu značajno smanjiti troškove zagrijavanja zgrada i predstavljaju obnovljiv izvor energije. Ako se koriste reverzibilne toplinske pumpe, onda se može vršiti i hlađenje. Za istovremeno grijanje i hlađenje koristimo polivalentne toplinske pumpe sa visokim stupnjem efikasnosti.

Kogeneracija toplinske i električne energije

Postoji specijalizirana oprema koja može koristiti gorivo kao što je biomasa za proizvodnju i toplinske i električne energije u isto vrijeme, čineći je vrlo efikasnim rješenjem za mnoge klijente. Ove jedinice za kogeneraciju variraju od vrlo malih koje mogu osigurati  energiju za domove umirovljenika, do čitavih postrojenja koje mogu osigurati energiju za cijelu zajednicu. 

Reference

Sava Hoteli, Moravske Toplice Terme 3000, Resalta

Sava Hoteli, Moravske Toplice Terme 3000 – Slovenia

The Terme 3000 Moravci spa is situated above the underground spring MT1, water from which is used to fill the thermal pools open to the guests. 

Dobropolje Elementary School, Resalta

Dobropolje Elementary School – Slovenia

The municipality was using two expensive and inefficient crude oil boilers to heat the elementary school and one kindergarten (2 x 230 kW). The schools use 300 MWh annually.

Schools in the City of Pirot, resalta

Schools in the City of Pirot – Serbia

The City of Pirot announced a public tender in order to lower heating costs in four schools and improve efficiency.

Veliki projekti proizvodnje energije

Pored projekata energetske efikasnosti, tvrtka Resalta također razvija i provodi velike projekte proizvodnje održive energije, generalno kapaciteta od 5 MW i više.

Bioplin

Bioplin metan, prirodni nusproizvod tretmana otpadnih voda, deponija i objekata za skladištenje životinjskog otpada, predstavlja dobar izvor obnovljive energije. Umjesto sagorijevanja ovog plina na bakljama, koje troše energiju i povećavaju lokalnu emisiju plinova, komercijalni i državni objekti mogu koristiti bioplin kao oblik energije za korištenje na samoj lokaciji ili izvan nje kao obnovljivog izvora energije.

 

 

 

 

 

Deponijski plin

Projektiramo, gradimo, održavamo i upravljamo radom postrojenja za korištenje obnovljive energije, za objekte u blizini deponija. Ovi projekti korištenja obnovljive energije sigurno preusmjeravaju plin sa deponija putem sistema za ekstrakciju i dovode ih do postrojenja za pretvaranje deponijskih plinova u energiju. Plinovi se pročišćavaju prije nego što ih specijalizirane mašine pretvore u energiju koju koriste objekti i u mnogim slučajevima, obližnja naselja.

Kogeneracija toplinske i električne energije

Današnja tehnologija omogućava istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije zahvalјujući procesu pod nazivom kogeneracija ili kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije (CHP). Proizvedena električna energija predaje se električnoj mreži ili obližnjim objektima koji zahtijevaju dodatnu energiju, dok toplinu ponekad ponovo koristi postrojenje i često se kanalizira prema obližnjim korisnicima ili objektima. 

Prednosti CHP-a su brojne: ovaj proces povećava energetsku efikasnost, smanjuje troškove energije i koristi obnovlјive i lako dostupne lokalne izvore goriva, kao što su biomasa i bioplin. Emisije CO2 održavaju se na minimumu i ispušni plinovi se tretiraju kako bi bili ekološki prihvatlјivi. 

Resalta izrađuje CHP projekte od 5 MW naviše.

Velike toplinske pumpe

Termička snaga rijeka, izvora i drugih podzemnih voda može se eksploatirati za proizvodnju topline za potrošače u gradovima, dalјinsko grijanje i privatnim klijentima.

Reference

Slatina, Resalta

Slatina CHP – Croatia

The Slatina project was launched to build a cogeneration heat and power plant that runs on biomass. It will be located in the northern part of Croatia in the Slatina municipality. 

Financiranje

Održivost i energetska efikasnost su široko priznati kao principi koje tvrtke i javne institucije uključuju u svoje dugoročne strategije i ciljeve. Međutim, osim toga što često nemaju znanje i iskustvo potrebno za implementaciju i realizaciju projekata energetske efikasnosti, mnogi naši klijenti također nemaju potrebna sredstva za realizaciju ovog konkretnog cilja. Zbog toga imamo dva modela financiranja, jedan za privatni sektor i jedan za javni sektor, koje primjenjujemo u svakom svom projektu, vodeći računa da naši klijenti nikad ne potroše ni kunu iz svog džepa.

ESCO model

Pojam ESCO označava tvrtku za pružanje energetskih usluga. Ovaj model omogućava tvrtkama kao što je Resalta da pružaju svoje energetske usluge a da klijenti ne moraju investirati osobni kapital u projekte. Korištenjem ESCO modela mi kontroliramo  potrošnju energije u vašim objektima, predlažemo rješenje, provodimo ga, upravljamo postrojenjem i održavamo ga, ali najvažnije od svega osiguravamo financiranje tako da se vi možete usredotočiti na vašu osnovnu djelatnost. Garantiramo rezultate, a klijenti ulaganje otplaćuju kroz ostvarene uštede.

 

Saznajte više o ESCO modelu >>

Javno-privatno partnerstvo

Javno-privatno partnerstvo (JPP) je u biti primjena ESCO modela na javne institucije. Javni partner objavljuje natječaj tražeći partnera iz privatnog sektora za energetski projekt, bilo da je u pitanju projekt osvjetljenja, biomase, hlađenja, ili bilo koje druge energetske potrebe. Privatni partner predlaže rješenje, i ako je natječaj odobren, preuzima cijeli projekt od početka do kraja. Ovo znači pružanje usluga kompletnog financiranja, građevinskih poslova i implementacije projekta, i održavanje tijekom trajanja ugovora.

Sve rizike preuzima privatni partner i garantira uštedu javnom partneru. Ulaganje se otplaćuje privatnom partneru kroz ostvarene uštede.

 

Saznajte više o JPP modelu >>

Reference

Mercator Sebia, Resalta

Mercator – Serbia

Mercator’s retail centers throughout Serbia are relatively inefficient, dependent on district heating and have obsolete lighting systems.

Livar, Resalta

Livar, Črnomelj – Slovenia

Following the realization of Resalta’s energy efficiency project in Livar’s Ivančna Gorica facilities, an energy audit showed that the Črnomelj site had an even bigger potential for savings.

City of Kruševac, resalta

City of Kruševac – Serbia

Kruševac is a city in southern Serbia, as well as the seat of a wider administrative area with 128,000 inhabitants. Its public lighting infrastructure is outdated and the city has published a tender for a public private partnership to renovate the systems.

Želite li vidjeti još?

Preuzmite naše studije projekata.

Uvjeti.

Pretplatom na naš newsletter pristajete primati e-mail poruke od Resalta d.o.o. Cilj našeg newslettera je informiranje posjetitelja Internet stranice, partnera, klijenata i opće javnosti o radu Resalte, njihovim novim projektima, razvoju događaja, predstojećim događajima te vijestima o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost slanja newslettera bit će najviše mjesečna, uz moguće iznimke za neplanirane ali važne vijesti. Zadržavamo isključivo pravo da izmijenimo ili prekinemo newsletter, u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Smatramo vašu privatnost ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti s newslettera u bilo kojem trenutku.